Brazylia

Staraniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zorganizowane zostało zbiorowe stoisko firm wielkopolskich na targach Equipotel w Sao Paulo. To zupełnie nowe doświadczenie zaowocowało obietnicą udziału w innej branżowej imprezie latem 2011 – TechnoCarne.

Wyjazd został współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Paszport do eksportu” PO IG 6.1 oraz w ramach projektu kluczowego „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.