Miesięczne archiwum: Listopad 2015

Koniec ujawniania

Poprzednia sesja „Round Table w Kijowie” była ostatnią publiczną prezentacją naszych marketingowych wojaży. Zbyt jawnie wspomagaliśmy naszą konkurencję.