Praktyki


    Przez szereg lat współpracowaliśmy z PP, UAM oraz AIESEC  w procesie realizacji letnich praktyk studenckich, zarówno tych trzytygodniowych, jak i kilkumiesięcznych. Niestety okres letni nie sprzyja rytmicznej realizacji nakreślonego programu praktyki. Lato to wyczekiwany przez kluczową kadrę każdej firmy okres urlopowy, student ma także własne nienaruszalne plany wakacyjne, zatem korzyści wyniesione z tej praktyki najczęściej są iluzoryczne dla obu stron.

    Natomiast próba przygotowania dłuższego, bogatszego, interdyscyplinarnego programu praktyki z wykorzystaniem infrastruktury laboratoriów innych ośrodków naukowych miasta, rozbijała się o długie urlopy kadry tych ośrodków, spowolnienie rytmu pracy, okresowe przestoje lub nieoczekiwane awarie ich aparatury. W efekcie zamiast planowanych korzyści, student poznawał gruntownie bezmiar zespołu barier nie do pokonania.

    BVA postuluje i zrealizuje praktyki ukierunkowane na osobisty rozwój, praktyki stwarzające możliwość nabycia nie tylko najprostszego doświadczenia, ale dające udział w planowaniu i realizacji projektu, procesu badań, … by finał w postaci wakacyjnej praktyki mógł być okresem w znacznej mierze samodzielnego, bez mała nienadzorowanego już opracowania wyników uzyskanych przed nadejściem wakacji.

    kontakt: praktyki@bva.com.pl

    © 2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.