AWOT

Od ponad 15 lat projektujemy i produkujmy elektroniczne aparaty pomiarowe przeznaczone do poubojowej klasyfikacji tusz wieprzowych. Pierwszymi aparatami operator wykonywał proste pomiary widocznych elementów tuszy.
Następny model, IM-03, ręczny aparat igłowy, zdejmuje wewnętrzny profil rozkładu tkanek tuszy, dokonuje klasyfikacji korzystając z technik elektronicznego rozpoznawania obrazów.

Nowy aparat, oparty o metody rozpoznawania i analizy obrazów video, umożliwia pomiary kształtu tuszy automatyzując proces klasyfikacji tusz.
Opracowane zostały algorytmy automatycznego wyszukiwania cech tusz, istotnych dla organizacji procesu klasyfikacji i dostosowania aparatów do nowych potrzeb użytkownika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.