IM-03

Aparat do poubojowej klasyfikacji tusz wieprzowych,

 • pozwala określić zawartość chudego mięsa w tuszy wieprzowej,
 • określa jej klasę handlową,
 • determinuje cenę płaconą dostawcy za każdy kilogram dostarczonego żywca,
 • stanowi obowiązkowe wyposażenie rzeźni wieprzowiny, zgodnie z regulacjami UE.

Cechy aparatu:

Aparat IM-03

Aparat IM-03

IM-03 Widok 3D

 • spełnia wymagania UE,
 • najtańszy aparat w kraju,
 • optyczno-igłowy statyczny,
 • jeden punkt pomiarowy,
 • bardzo dokładny,
 • duża wydajność pracy,
 • bezpieczne mocowanie noża,
 • brak części ruchomych.

Cena

IM-03 jest najtańszy aparat na rynku polskim.

Cena zawiera:

 • aparat,
 • zasilacz,
 • instalację u klienta,
 • szkolenie klasyfikatora w zakresie obsługi aparatu.

Upust nawet o 50%!
Wejście naszego aparatu na rynek spowodowało panikę wśród konkurencji i nagłe obniżenie cen ich aparatów o 30% i więcej. Mimo to, cena naszego aparatu jest i pozostanie najniższa, jest nie do pobicia.

Cena IM-03 to mniej niż połowa ceny konkurencji ze stycznia 2005.

Dlaczego taki tani?

Na każdym etapie rygorystycznie przestrzegano wizji niskich kosztów i wysokiego poziomu jakości aparatu. Od momentu tworzenia koncepcji aż po jego sprzedaż koszty są pod stałym nadzorem i każdy został zobowiązany do szukania efektywnych metod ich obniżania, pod warunkiem spełnienia wysokich wymagań jakościowych.
Nawet kosztowne i obowiązkowe procedury, wymagane prawem Unii a dopuszczające aparat stosowania na rynku, nie zachwiały naszej wizji – gwarancji niskiej ceny aparatu.
Niski poziom kosztów dotyczy także promocji aparatu.
Kampanię reklamową prowadzimy szeroko, sprawnie i efektywnie, jednak bez nadmiernych i kosztownych akcji reklamowych.
Aparat IM-03 w przeciwieństwie do produktów konkurencji jest nowym i nowoczesnym opracowaniem. Nie jest to kopia żadnego istniejącego rozwiązania. Wykorzystano nowoczesne rozwiązania techniczne, które gwarantują bezawaryjną pracę i ograniczenie kosztów eksploatacji urządzenia.

Działanie apratu

Pomiar tuszy wykonywany w jednym punkcie: między 3 i 4 żebrem. Mięsność tuszy określa się na podstawie zmierzonej grubości tłuszczu i mięśnia. Pomiar wykonywany jest statyczną sondą optyczną. Sonda posiada ponad 1500 elementów światłoczułych, które widzą rozkład tłuszczu i mięśnia na całej długości jednocześnie, zaraz po jej wbiciu w tuszę. To właśnie pozwala wyeliminować tak zawodne ruchome części mechaniczne stosowane w innych aparatach.

Otwór po sondzie:

 • Ślad po igle jest dowodem wykonania pomiaru.
 • Ślad po igle umożliwia sprawdzenie miejsca pomiaru.
 • Ślad po igle umożliwia sprawdzenie prawidłowości pomiaru.

Niewielkie wymiary sondy i noża pozostawiają znikomo mały ślad i dobre zasklepianie miejsca po nakłuciu.

IM-03 nie wymaga żadnych innych urządzeń znakujących.

Nóż: jest pewnie i bezpiecznie mocowany, nie ma obawy pozostawienia w tuszy. Rozwiązanie to jest zastrzeżone w Urzędzie Patentowym.

Atest

IM-03 spełnia wymagania stawiane aparatom pracującym w krajach Unii Europejskiej i jest dopuszczone do stosowania w Polsce Decyzją Komisji Unii Europejskiej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L258/5. (pobierz decyzję w formacie pdf)

W dniu 3 marca 2005, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w imieniu Polski skierowało prośbę do Komitetu Rynku Wieprzowiny UE o zgodę na przeprowadzenie badań przyrządu IM-03.

W dniu 8 kwietnia 2005 Komisja wyraża zgodę na rozpoczęcie badań aparatu IM-03. Badania, wymagane prawem UE , realizuje na przestrzeni kwietnia i maja 2005, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego (IPMiT).

W wyniku badań dysekcyjnych i analizy uzyskanych wyników IMPiT ustalił że:

 • błąd przyrządu IM-03 wynosi 2,33% – co jest najlepszym wynikiem w Polsce przy pomiarze jednym kłuciu.
 • aparat IM-03 nie wykazuje błędów grubych.

W dniu 18 V 2005, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do Komitetu Wieprzowiny UE wniosek o zatwierdzenie wyniku badań i oficjalne dopuszczenie aparatu IM-03 na rynek Polski.

Przedstawiony wynik badań został przyjęty przez Komitet bez zastrzeżeń w dniu 15 czerwca 2005, a formalny wniosek o wprowadzenie zmian w Decyzji dla Polski przegłosowano na posiedzeniu Komitetu w dniu 13 lipca 2005. Ostatecznie Decyzja wprowadzająca aparat IM-03 do stosowania w Polsce ukazała się drukiem po wakacjach, w dniu 25 września 2005 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L258/5.

Oficjalne badania dopuszczające były poprzedzone wieloma własnymi testami w kilkunastu zakładach ubojowych. Sprawdzaliśmy aparat w warunkach pracy przemysłowej , na liniach o wydajności ponad 180 sztuk na godzinę.

W tym miejscu pragniemy niezwykle gorącą podziękować wszystkim właścicielom ubojni, szefom zakładów, lekarzom, klasyfikatorom, operatorom pił oraz tym wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji wstępnych testów, za ich ciepłe przyjęcie, bezgraniczną wyrozumiałość, możliwość wymiany doświadczeń – tak niezbędnych, by móc z dumą ogłosić, ze oto mamy polski aparat, spełniający wymagania UE, a nawet dokładniejszy niż aparaty zagraniczne.

Czego potrzebujesz?

IM-03 został opracowany z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku. Potrafi pracować samodzielnie, bez dodatkowych komputerów, terminali czy innych systemów.

IM-03 pamięta wyniki pomiarów mięsności, wagi tusz, dane dostawcy, itd.

Aby w ubojni prowadzić klasyfikację tusz potrzebujesz tylko:

 • zainstalować aparat IM-03
 • do komputera wgrać program rozliczeniowy

Jeżeli dysponujesz elektroniczną wagą kolejkową z wyjściem na drukarkę to można ją podłączyć bezpośrednio do IM-03, bez konieczności instalowania terminala wagowego.

IM-03 pamięta nawet 16.000 wyników klasyfikacji, które później można rozliczyć na komputerze w biurze.

Terefere

Możliwość komentowania jest wyłączona.