Atest

IM-03 spełnia wymagania stawiane aparatom pracującym w krajach Unii Europejskiej i jest dopuszczone do stosowania w Polsce Decyzją Komisji Unii Europejskiej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L258/5. (pobierz decyzję w formacie pdf)

W dniu 3 marca 2005, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w imieniu Polski skierowało prośbę do Komitetu Rynku Wieprzowiny UE o zgodę na przeprowadzenie badań przyrządu IM-03.

W dniu 8 kwietnia 2005 Komisja wyraża zgodę na rozpoczęcie badań aparatu IM-03. Badania, wymagane prawem UE , realizuje na przestrzeni kwietnia i maja 2005, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego (IPMiT).

W wyniku badań dysekcyjnych i analizy uzyskanych wyników IMPiT ustalił że:

  • błąd przyrządu IM-03 wynosi 2,33% – co jest najlepszym wynikiem w Polsce przy pomiarze jednym kłuciu.
  • aparat IM-03 nie wykazuje błędów grubych.

W dniu 18 V 2005, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do Komitetu Wieprzowiny UE wniosek o zatwierdzenie wyniku badań i oficjalne dopuszczenie aparatu IM-03 na rynek Polski.

Przedstawiony wynik badań został przyjęty przez Komitet bez zastrzeżeń w dniu 15 czerwca 2005, a formalny wniosek o wprowadzenie zmian w Decyzji dla Polski przegłosowano na posiedzeniu Komitetu w dniu 13 lipca 2005. Ostatecznie Decyzja wprowadzająca aparat IM-03 do stosowania w Polsce ukazała się drukiem po wakacjach, w dniu 25 września 2005 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L258/5.

Oficjalne badania dopuszczające były poprzedzone wieloma własnymi testami w kilkunastu zakładach ubojowych. Sprawdzaliśmy aparat w warunkach pracy przemysłowej , na liniach o wydajności ponad 180 sztuk na godzinę.

W tym miejscu pragniemy niezwykle gorącą podziękować wszystkim właścicielom ubojni, szefom zakładów, lekarzom, klasyfikatorom, operatorom pił oraz tym wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji wstępnych testów, za ich ciepłe przyjęcie, bezgraniczną wyrozumiałość, możliwość wymiany doświadczeń – tak niezbędnych, by móc z dumą ogłosić, ze oto mamy polski aparat, spełniający wymagania UE, a nawet dokładniejszy niż aparaty zagraniczne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.